Contestants

Minnesota Contestants

Georgia Contestants